دفتر ریاست جمهوری خبر کاریکاتور

دفتر: ریاست جمهوری خبر کاریکاتور

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آلاینده های صوتی ماهی ها را در برابر شکارچیان آسیب پذیر می کند

به گفته محققان، سروصدای ناشی از پروژه های انسانی نظیر مزارع بادی و گسترش شهرها موجب اختلال در دسته ماهی ها شده است و گونه های دریایی را در برابر شکارچیان آسیب پ

آلاینده های صوتی ماهی ها را در برابر شکارچیان آسیب پذیر می کند

آلاینده های صوتی ماهی ها را در برابر شکارچیان آسیب پذیر می کند

عبارات مهم : محققان

به گفته محققان، سروصدای ناشی از پروژه های انسانی نظیر مزارع بادی و گسترش شهرها موجب اختلال در دسته ماهی ها شده است و گونه های دریایی را در برابر شکارچیان آسیب پذیرتر می کند.

به گزارش مهر، فعالیت های انسانی نظیر حمل و نقل و ساخت و ساز موجب ایجاد سروصدای زیادی می شود و انتقال اصوات در اب هم سریع تر از هوا است.

آلاینده های صوتی ماهی ها را در برابر شکارچیان آسیب پذیر می کند

همبستگی و هماهنگی بین دسته ماهی ها جهت حفظ آنها در برابر شکارچیان دریایی و تبادل اطلاعات اجتماعی مهم است.

محققان دانشگاه بریستول انگلستان تاثیر سروصدای ناشی از ساخت و ساز زیرساخت های دریایی نظیر مزارع بادی را بر ۴۵۰ ماهی بررسی کردند.

به گفته محققان، سروصدای ناشی از پروژه های انسانی نظیر مزارع بادی و گسترش شهرها موجب اختلال در دسته ماهی ها شده است و گونه های دریایی را در برابر شکارچیان آسیب پ

محققان مشاهده کردند در طول پخش اصوات مربوط به ساخت و ساز، هماهنگی ماهی ها در مقایسه با وقت پخش اصوات عادی دریا کمتر بود.

کریستوس یونو، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «مطالعه ما یکی از معدود مطالعاتی است که نحوه تاثیر آلاینده های انسانی را بر واکنش‌ها دسته ماهی ها بررسی کرده است.»

به گفته محققان، عوض کردن در واکنش‌ها ماهی ها به هنگام قرارگیری در معرض سروصدا بیانگر این حقیقت است که آنها در برابر شکارچیان آسیب پذیرتر خواهند بود، چراکه واکنش‌ها هماهنگ در قالب دسته های بزرگ بسیار در جلوگیری از خورده شدن سودمند است.

آلاینده های صوتی ماهی ها را در برابر شکارچیان آسیب پذیر می کند

واژه های کلیدی: محققان | دریایی | آلاینده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz