دفتر ریاست جمهوری خبر کاریکاتور

دفتر: ریاست جمهوری خبر کاریکاتور

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی متلک به ولایتی و مدیر پراید سوار! + احمدی‌نژاد دنبال تپه جدید

ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم با تصویر العمل به بعضی اخبار و اظهارنظرهای منتشرشده در رسانه ها همراه با روزنامه قانون منتشرشد.

متلک به ولایتی و مدیر پراید سوار! + احمدی‌نژاد دنبال تپه جدید

احمدی نژاد دنبال تپه جدید+ متلک به ولایتی و مدیر پراید سوار!

عبارات مهم : اخبار

ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم با تصویر العمل به بعضی اخبار و اظهارنظرهای منتشرشده در رسانه ها همراه با روزنامه قانون منتشرشد.

متلک به ولایتی و مدیر پراید سوار! + احمدی‌نژاد دنبال تپه جدید

ضمیمه طنز «بی قانون» امروز هم با تصویر العمل به بعضی اخبار و اظهارنظرهای منتشرشده در رسانه ها همراه با روزنامه قانون منتشرشد.

واژه های کلیدی: اخبار | قانون | بی قانون | روزنامه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz